telewizjabilgoraj.pl

Przewodniczący Rady Powiatu uhonorowany Medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości

Na wniosek złożony przez starostę biłgorajskiego, za pośrednictwem wojewody lubelskiego, Prezydent RP Andrzej Duda, odznaczył Mariana Kurzynę, przewodniczącego Rady Powiatu, działacza społecznego i regionalistę, Medalem 100-lecie Odzyskanej Niepodległości. Wręczenia dokonał wicewojewoda Robert Gmitruczuk.
Dodano: 2022-04-28, źródło: www.telewizjabilgoraj.pl
Odslon: 9520
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarzy: (0)
     

Dodaj komentarz:

Imię:
E-mail:


Treść:
 

Przewodniczący Rady Powiatu uhonorowany Medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości


Odslon: 9520
Data dodania: 2022-04-28 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Na wniosek złożony przez starostę biłgorajskiego, za pośrednictwem wojewody lubelskiego, Prezydent RP Andrzej Duda, odznaczył Mariana Kurzynę, przewodniczącego Rady Powiatu, działacza społecznego i regionalistę, Medalem 100-lecie Odzyskanej Niepodległości. Wręczenia dokonał wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

Promesy na 130 tys. zł na naszych jednostek OSP


Odslon: 3612
Data dodania: 2022-03-21 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

50 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymało dziś w Starostwie Powiatowym promesy na zakup sprzętu lub organizację szkoleń. Kwota jaka został na to przeznaczona z budżetu powiatu to 130 tys. zł. Środki przeznaczono w ramach konkursu ofert na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.

Świadczenia rodzinne z ZUS dla uchodźców


Odslon: 3772
Data dodania: 2022-03-16 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Uchodźcy z Ukrainy, którzy zostaną w Polsce, otrzymają świadczenia na dzieci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedtem muszą wyrobić sobie i dzieciom polskie numery PESEL. ZUS udostępni wnioski o świadczenia rodzinne już niebawem, będą elektroniczne.

Zapoznanie z koncepcją rewitalizacji Autodromu


Odslon: 3088
Data dodania: 2022-02-25 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Z inicjatywy władz powiatowych odbyło się 24 lutego br. spotkanie z prezentacją koncepcji rewitalizacji Autodromu w Biłgoraju. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz powiatu biłgorajskiego, projektant, przedstawiciele stowarzyszeń sportów motorowych i mieszkańcy.

Zespół kryzysowy w Starostwie Powiatowym. Tematem wojna na Ukrainie i kwestia ew. uchodźców


Odslon: 2927
Data dodania: 2022-02-24 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

24 lutego 2022 roku, przed południem, w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się posiedzenie zespołu kryzysowego. Prowadził go starosta Andrzej Szarlip, a uczestniczyli w nim przedstawiciele służb, burmistrzowie i wójtowie gmin oraz przedstawiciele jednostek podległych powiatowi.

Wyższe diety radnych rady Miasta Biłgoraj i podwyżka wynagrodzenia dla burmistrza


Odslon: 3272
Data dodania: 2021-12-24 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Tuż przed wigilią br., podczas sesji Rady Miasta Biłgoraj radni Rady Miasta przegłosowali podwyżek swoich diet oraz podwyżkę wynagrodzenia dla burmistrza miasta. Zobacz ile więcej otrzymają przedstawiciele władz. Podwyżki są znaczne.

W górę diety radnych Rady Powiatu i wynagrodzenie starosty biłgorajskiego


Odslon: 2138
Data dodania: 2021-12-24 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Na XXXIV sesji VI kadencji Rady Powiatu, w porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące wynagrodzenia starosty biłgorajskiego oraz ustalenia zasad przyznawania diet radnym powiatu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Podwyżki dostali zarówno radni jak i starosta.

Budżet miasta Biłgoraj na rok 2022 uchwalony


Odslon: 2353
Data dodania: 2021-12-23 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Podczas grudniowej sesji Rada Miasta Biłgoraja uchwaliła budżet na 2022 rok. W dokumencie określono dochody Biłgoraja na 127 mln zł, z tego dochody bieżące to nieco ponad 110 mln zł, a dochody majątkowe 16,8 mln zł.

Do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko


Odslon: 3072
Data dodania: 2021-12-14 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Od początku 2022 roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie - rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Jego przyznawaniem i wypłatą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Minister Czarnek w Biłgoraju. Szef resortu oświaty mówił o suwerenności


Odslon: 4175
Data dodania: 2021-11-29 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Wykład otwarty ministra edukacji i nauki prof. dr. hab. Przemysława Czernka odbył się dziś w Biłgoraju. Kwestie suwerenność, szef resortu oświaty przedstawił w ramach działalności Uniwersytetu Powszechnego.

Powiatowi radni otrzymają wyższe diety


Odslon: 3693
Data dodania: 2021-10-29 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Podczas XXXII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 8 października br., radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym powiatu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Z przyjętych rozwiązań wynika, że od 1 listopada br., radni otrzymają diety wyższe o 408 zł, a Przewodniczący Rady Powiatu o 57 zł.

Odznaczenia dla nauczycieli i otwarcie wyremontowanej hali przy ZSBiO


Odslon: 2204
Data dodania: 2021-10-22 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk i władz samorządowych powiatu biłgorajskiego otwarto dziś wyremontowaną halę sportową przy ZSBiO w Biłgoraju. Uroczystość była częścią regionalnego Dnia Edukacji Narodowej. Minister Czarnej wręczył także odznaczenia dla nauczycieli i pracowników oświaty.

Zmiany w zasiłkach od 2022 roku


Odslon: 1562
Data dodania: 2021-10-18 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Spóźniłeś się z opłaceniem składek? Od nowego roku to nie będzie już przeszkoda w uzyskaniu zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmian w zasiłkach od stycznia będzie więcej. Dotyczą m.in. wysokości świadczeń i okresu ich pobierania.

Rozmowa z Przemysławem Czarnkiem


Odslon: 2341
Data dodania: 2021-08-28 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem rozmawiamy o nowym roku szkolnym 2021/2022, bezpiecznym powrocie dzieci i młodzieży do nauki stacjonarnej, przedsięwzięciach ułatwiających integrację po czasie nauki zdalnej, podwyżkach dla nauczycieli, szczepieniach uczniów oraz nowych propozycjach resortu nauki.

Autodrom odzyskany


Odslon: 13653
Data dodania: 2021-07-13 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Z udziałem wicemarszałka Michała Mulawy, starosty Andrzeja Szarlipa, członka Zarządu Powiatu Andrzeja Łagożnego, kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Ireneusza Bulicza oraz przedstawicieli środowisk związanych ze sportami motorowymi, na Autodromie odbyła się konferencja prasowa. Jej tematem był stan prawny własności toru i plany na przyszłość.

Podsumowanie 2,5 roku VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju


Odslon: 2123
Data dodania: 2021-06-29 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Powiat Biłgorajski w latach 2019 - 2020 realizował ważne cele publiczne i społeczne w ramach swoich kompetencji, na które to cele pozyskał znaczące środki finansowe ze źródeł krajowych i zagranicznych, jak też angażował znaczące środki własne.

Raport o Stanie Powiatu za 2020 rok


Odslon: 2239
Data dodania: 2021-06-21 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu zaprezentowany został "Raport o stanie powiatu biłgorajskiego”, który zawiera aktualny obraz naszego powiatu oraz poszczególne obszary jego działalności. Raport został opracowany na podstawie danych sporządzonych przez jednostki organizacyjne powiatu, kierowników wydziałów i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

Powiatowi radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu


Odslon: 2346
Data dodania: 2021-06-17 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Dziś odbyła się absolutoryjna sesja Rady Powiatu. radni zapoznali się z raportu o stanie powiatu biłgorajskiego za 2020 rok, podjęli uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Biłgoraju oraz m. in. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Będą u nas dwa punkty organizacji Punktów Szczepień Powszechnych


Odslon: 4622
Data dodania: 2021-04-16 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Na finiszu są przygotowania by w powiecie biłgorajskim otworzyć dwa punkty w ramach Punktów Szczepień Powszechnych. Wytyczne dotyczące organizacji zostały opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ i GIS. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i GIS.

Zebranie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z epidemią koronawirusa


Odslon: 4190
Data dodania: 2021-03-31 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Z udziałem starosty i wicestarosty biłgorajskiego odbyło się dziś posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jego tematyką były kwestie związane z trzecią falą koronawirusa, kwestią szczepień oraz współpracy służb i instytucji.

Z budżetu powiatu 130 tys. zł wsparcia dla jednostek OSP


Odslon: 3461
Data dodania: 2021-03-11 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Powiat biłgorajski przeznaczył 130 tys. zł na wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na Ziemi Biłgorajskiej. Wszystko odbyło się w ramach konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2021 roku z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratowania i ochrony ludności. Wsparcie otrzymało 41 jednostek.

Ku czci Żołnierzy Wyklętych


Odslon: 3149
Data dodania: 2021-03-03 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Rejonu Biłgoraj, Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju oraz środowiska prawicowe Ziemi Biłgorajskiej były organizatorami uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość, która odbyła się 1 marca br., rozpoczęła się przy pomniku ofiar NKWD i UB w Biłgoraju.

Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Odslon: 2424
Data dodania: 2021-03-02 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Z inicjatywy starosty biłgorajskiego odbyły się dziś w Biłgoraju powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na wydarzenie złożyło się otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, prezentacja filmu o "Niezłomnych" przygotowana przez MDK oraz złożenie kwiatów pod pomnikami ofiar NKWD i UB.

Konferencja on-line z prezes KRUS dr Aleksandrą Hadzik


Odslon: 3288
Data dodania: 2021-01-25 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Dziś odbyła się konferencja on-line z z prezes KRUS dr Aleksandrą Hadzik. Uczestniczyli w niej dyrektor KRUS w Lublinie, dyrektor ARMiR w Biłgoraju, przedstawiciele rolników z terenu powiatu biłgorajskiego oraz przedstawiciele Izby Rolniczej. W konferencji uczestniczyła także poseł Beata Strzałka i starosta Andrzej Szarlip.

Inwestycje drogowe powiatu biłgorajskiego w latach 2019 - 2020 roku oraz plany na rok 2021


Odslon: 3481
Data dodania: 2021-01-14 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

-Jednym z najważniejszych priorytetów działalności samorządu powiatu biłgorajskiego, w ostatnich latach są inwestycje drogowe - zaznacza starosta Andrzej Szarlip. Przewodniczący Zarządu powiatu podsumował miniony rok w tym zakresie.

Jest budżet powiatu na 2021 rok


Odslon: 2416
Data dodania: 2020-12-23 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Rada powiatu biłgorajskiego, jednogłośnie przyjęła budżet na rok 2021. Jak podkreślał starosta Andrzej Szarlip, na inwestycje w przyszłym roku zapisano około 60 mln zł. -To będzie rekordowy budżet, przygotowany z myślą o potrzebach mieszkańców powiatu i nastawiony przede wszystkim na rozwój - zaznacza przewodniczący Zarządu Powiatu.

Tarcza antykryzysowa 6.0


Odslon: 2313
Data dodania: 2020-12-21 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Tarcza 6.0 wprowadziła zwolnienia ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe dla kolejnych branż. Niektóre rozwiązania już obowiązują, inne wejdą w życie 30 grudnia lub w styczniu. W załączonym materiale prasowym opisuję poszczególne formy wsparcia z ZUS wraz z ważnymi terminami.

Ponad 25 mln zł wsparcia na inwestycje w powiecie biłgorajskim


Odslon: 2173
Data dodania: 2020-12-12 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

19 mln zł na inwestycje w szpital i ponad 6 mln zł na inwestycje gminne - tak wygląda wsparcie dla samorządów Ziemi Biłgorajskiej, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dziś promesy na wielomilionowe dofinansowanie przekazał wicepremier i minister aktywów państwowych, Jacek Sasin.

Dodatkowy zasiłek na opiekę nad dziećmi w listopadzie


Odslon: 13343
Data dodania: 2020-11-09 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Od 9 do 29 listopada znów można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje między innymi w razie zamknięcia z powodu Covid-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Starosta biłgorajski o sytuacji w DPS w Teodorówce


Odslon: 3177
Data dodania: 2020-11-02 / źródło: www.telewizjabilgoraj.pl

Starosta biłgorajski, Andrzej Szarlip informuje o stanie zapasów środków ochrony bezpośredniej w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce. Dementuje także informacje prasowe, jakoby miałoby ich brakować w DPS-ie.

znalezionych: 222 na 8 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8   - następna >>>Wyświetl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Kategoria: Polityka

Nowe

Wróć do góry